سيستم سازه هاي فولادي سبك (LSF) يكي از مناسبترين سيستم هاي ساختماني است كه امروزه در جهان مورداستفاده قرار مي گيرد. اصلي ترين عامل در سازه هاي فولادي سبك، مقاطع فولادي جدار نازك (LSF) ميباشد. مقاطع فولادي جدار نازك، مقاطع فلزي سرد نورد شده اي ميباشند كه با استفاده از ورقهاي فولادي نازك و با استفاده از روش Roll Forming شكل دهي ميشوند. داشتن ضخامت يكنواخت در عرض مقاطع و استفاده از روش Roll Forming براي ساخت آنهاست كه باعث ميگردد، توليد مقاطع در حجم بسيار بالا و با كيفيت مناسب و يكنواخت انجام گيرد. مقاطع فولادي جدار نازك، سبك بوده و به راحتي قابل حمل ميباشند. بخشهاي مختلف ساختمان را به راحتي مي تواند بااين مقاطع مونتاژ نمود. اين عوامل باعث ميگردد كه عمليات ساخت با اين سيستم بسيار سريع باشد.

 

 

مزایا :

• مزاياي مقاطع فولادي جدار نازك اغلب مصالح مورد استفاده در سيستم سازه هاي فولادي سبك قابل بازيافت بوده و 100 درصد مصالح پرتي كه در طول ساخت سيستم ايجاد ميگردد، قابل بازيافت مي باشد. مقاطع فولادي جدار نازك مقاطع بسيار مقاومي در مقابل خوردگي، كج شدگي و ايجاد ترك مي باشند. مقاطع مورد نياز براي ساخت ساختمان با سيستم (LSF) مي توانند با طول هاي دقيق مورد نياز سفارش داده شوند كه اين كار باعث مي گردد حجم عمليات و تعداد كارگر مورد نياز در محل سايت كاهش يافته ونيز پرت مصالح نيز به حداقل ممكن برسد. مصالح موردنياز براي ساخت اين سيستم حداقل 67 درصد سبك تر از مصالح مرسوم در ساخت و ساز مي باشد. جهت گيري كنوني سازه هاي فولادي سبك به سمت تكنيك پانل هاي پيش ساخته است كه در اين روش ديوارهاي ساختمان در محل كارخانه و تحت شرايط كنترل شده مونتاژ شده و سپس به محل سايت جهت نصب منتقل مي گردند. اين روش باعث بالا رفتن سرعت نصب اين سيستم در محل كارگاه مي گردد. پروسه شكل دهي و ساخت مقاطع فولادي جدار نازك يك سري سوراخهاي استاندارد در جان اين مقاطع ايجاد مينمايند كه عبور دادن سيم ها و لوله ها از داخل اين سوراخها باعث ايجاد تسهيل در نصب سيستم هاي الكتريكي و لوله كشي ها در داخل ديوار مي گردند. اين سيستم نسبت به بقيه مصالح مزيت هاي بالاتري دارد. برخي از اين خصوصيات به شرح ذيل ميباشد.

انعطاف پذيري:  اين مقاطع ميتوانند به صورت اعضاي تكي و يا اينكه به صورت پانل هاي آماده شده در كارخانه، به سايت منتقل گردند. تنوع ضخامت و ابعاد مقاطع جدار نازك امكان انعطاف پذيري زيادي را در مرحله طراحي ايجاد مي نمايند. به عنوان نمونه در طراحي يك سيستم خاص كه ارتفاع تيرچه ها بايد محدود باشد، بدون اينكه فواصل المانهاي كف و يا ديوار را تغيير داد، ميتوان با تغيير ضخامت مقطع جدار نازك، اين محدوديت را برآورده نمود.

 

• در مقاطع فولادی جدار نازك جمع شدگي و تغيير شكل و كج شدگي کلی مقطع وجود نداشته و لذا مشكلات ايجاد شده براي پانلهاي چوبي و پانل هاي گچي متصل شده به اين اجزاي فلزي نيز به حداقل ممكن كاهش خواهد يافت. همچنين فلز يك ماده غيراورگانيك بوده و بنابراين در مقابل رطوبت و هجوم حشرات مقاوم بوده و چرخش، كج شدگي، جدادگي، ترك و خزش در آن ايجاد نخواهد شد.

وزن سبك مقاطع فولادي جدارنازك بدليل سبك بودن به راحتي قابل حمل و جابجايي در محل كارگاه بوده و لذا هزينه مربوط به كارگر را كاهش داده و نيز باعث خستگي مفرط نميگردد.

مقاومت در برابر نیروهای جانبی : اين مقاطع و سيستم سازه اي به راحتي ميتواند بالاترين نيروهاي جانبی ( اعم از زلزله و باد ) را تحمل نمايد.

داراي ثبات در ابعاد بدليل اينكه فلز ماده اي است كه در مقايسه با مصالح اورگانيك، در مراحل پروسه مختلف شكل ميگيرد، بنابراين مقاطع كاملاً صاف، و هم شكل بوده و داراي كيفيت يكساني ميباشند.

مقاومت مقاطع فولادي جدار نازك سرد نورد شده، در مقايسه با ديگر مصالح ساختماني داراي بالاترين نسبت مقاومت به وزن مي باشند.

 

 

 

برآورده نمودن الزامات استانداردهاي مربوط به عملكرد ساختمان سيستم سازه هاي فولادي سبك (LSF) به راحتي مي تواند بالاترين ضوابط استانداردهاي مربوط به طراحي سازه، انرژي، مقاومت در برابر آتش و عملكرد صوتي رابرآورده نمايد.

• سيستم ساختمان مدرن سيستم LSF يك سيستم ساختماني كاملاً سازگار با مدرن ترين سيستم هاي ساختمان سازي در دنيا مي باشد.

 

 مزاياي سيستم ساختماني سازه هاي فولادي سبك براي ساخت و ساز:

برای طراحان :

انعطاف در طراحي،  براي وجود تنوع زياد در شكل مقاطع فولادي جدار نازك و اجزايي كه براي تكميل اين سيستم ساختماني توليد مي گردد، امكانات نامحدودي را براي طراح جهت ارائه ايده هاي مختلف طراحي، ايجاد مي نمايد. لذا طراح مي تواند از اين سيستم در انواع پروژه هاي ساختماني با كاربريهاي متنوع، بدون نياز به توليد مقاطع و مصالح خاص، استفاده نمايد.

 

 

تنوع در مصالح نما(Variety of Finishes) سطوح بيروني ساختمان باسيستم LSF، مي تواند با انواع مصالح نمايي كه معمار پروژه مي خواهد، پوشش داده شود. از نماهاي قابل استفاده ميتوان به مصالح بنايي و آجر، انواع سنگ هاي نما، نماهاي آلومينيومي، نماهاي چوبي، مصالح سراميكي، نماي PVC، و .... اشاره نمود. در سطوح داخلي ساختمان، پانل هاي گچي (Gypsum Wallboard) مستقيماً بر روي المانهاي فولادي جدار نازك ديوار متصل مي گردند.

 

 

 براي سازندگان:

سرعت در اجراي سيستم LSF، يك سيستم سريع و آساني بوده و بدون استفاده از نيروهاي كاري با تخصص بالا قابل اجرا مي باشد. بدليل سبك بودن وزن اجراي سازه هاي فولادي سبك نسبت به مصالح مرسوم ديگر، المانها به راحتي قابل حمل و نصب بوده ، در نتيجه سرعت كار بسيار بالاست. به طور معمول در سيستم هاي متداول يك تيم با تجربه چهار نفره قادر هستند تمام ديوارهاي يك خانه سه اتاق خوابه را در يك روزنصب نمايند. اين سرعت باعث مي گردد كه زمان اتمام پروژه به حداقل ممكن برسد.

• زمان توقف كم بدليل اينكه اين سيستم قابليت نصب در تمام شرايط جوي مانند هواي خشك و در سرماي شديد را دارا مي باشد و از طرفي زمان اندكي را براي نصب در كارگاه نياز دارد، لذا به طور معمول مي توان در تمام فصول سال و در تمام شرايط جوي اين سيستم ساختماني رانصب نمود.

• فعاليتهاي موازي و بدون وقفه در بخشهاي ديگر ساختمان به دليل اينكه سيستم سازه اي ساختمان و پوشش خارجي آن بسيار سريع نصب مي گردد، لذا بقيه فعاليتهاي ساختمان مانند تاسيسات مكانيكي و برقي و نازك كاري سطوح داخلي ، مي توانند به طور مستقل و به موازات تكميل شدن نماي بيرون انجام گيرند .

• سهولت در نصب سيستم هاي تاسيساتي كليه كابلهاي برق ، لوله هاي آب و داكتهاي تاسيساتي مي توانند قبل از نصب پانلهاي گچي سطوح داخلي به راحتي در فضاهاي خالي موجود در داخل ديوارها اجرا گردند .

• نياز كم به تجهيزات بدليل اينكه قطعات ساختماني سيستم LSF در قطعات سبك و قابل حمل توسط افراد ، به كارگاه منتقل مي گردد، لذا براي جابجايي و نصب اين سيستم نياز به ماشين آلات خاص نمي باشد . تجهيزات مورد نياز براي نصب اين سيستم محدود به يك سري تجهيزات پايه اي قابل حمل مي باشد .

• نياز به فضاي كم كارگاهي بدليل تحويل قطعات ساختماني در زمان مقرر مورد نياز و نيز آماده بودن اغلب قطعات براي نصب ، فضاي بسيار محدودي براي نگهداري قطعات نياز بوده و انلاف مصالح نيز در حداقل ممكن مي باشد . بنابراين اجراي سيستم در سايتهاي كوچك ومحدود براحتي انجام مي گيرد .

• ايمني در محل كارگاه بدليل سبك بودن قطعات ، نياز به تجهيزات و ماشين آلات خاص نبوده و سطح مورد نياز براي كار نيز در فضاي محدودي مي باشد ، لذا باعث مي گردد كه امنيت افراد و كاركنان به طور كامل در كارگاه تامين باشد .

• كاهش هزينه ها علاوه بر مزيت هاي فوق كه باعث كاهش هزينه هاي اجرا ميگردد ، بدليل عملكرد حرارتي خوب سيستم LSF حجم موتورخانه و ظرفيت سيستم گرمايش و سرمايش كم شده و باعث كاهش در هزينه هاي سيستم هاي تاسيساتي مي گردد.

 

 

براي ساكنين :

• هزينه هاي بهره برداري كمتر سيستم LSF ، هزينه بهره برداري كمتر ي را به ساكنين تحميل خواهد كرد . به دليل دوام بالاي مصالح و نيز عملكرد حرارتي خوب اين سيستم، ساكنين هزينه كمتري را براي تعميرات و نيز سرمايش و گرمايش محيط ساختمان پرداخت خواهند نمود .

• عملكرد صوتي خوب عايق ها ي صوتي موجود در سيستم LSF ، باعث كاهش شدت صوت ضربات (Impact Sound) و نيز عايق هاي صوتي تعبيه شده در فضاهاي داخلي ديوار باعث كاهش صوت منتقل شده در فضاهاي داخلي ساختمان مي گردند . در اين سيستم فضاهاي داخلي ساختمان داراي ارامش و راحتي بالايي مي باشند .

• محيط داخلي سالم بدليل سازگار بودن مصالح مورد استفاده در اين سيستم با محيط زيست انساني ، و بي اثر بودن مصالح ، هيچگونه بخارات سمي در محيط وجود نخواهد داشت . با كنترل و مسدود نمودن روزنه هاي ورود هوا ، در اين سيستم كيفيت هواي داخلي ساختمان قابل كنترل و مطبوع مي باشد . مشكلاتي مانند جمع شدگي ، كپك زدگي بر روي اجزاي ديوارها ، در اين سيستم وجود نخواهد داشت .

• مقاومت در برابر آتش تمام مصالحي كه در سيستم ساختماني LSF مورد استفاده قرار مي گيرد قابل اشتعال نبوده و داراي مقاومت بالا در برابر آتش مي باشند . سيستم هاي ساختماني LSF كليه ضوابط استانداردهاي معتبر را در زمينه عملكرد اتش بر آورد نموده و تائيديه هاي لازم در اين زمينه را دارا مي باشند .

• مقاوم در برابر زلزله و طوفانهاي شديد تجربه هاي قبلي در طوفانها و زلزله هاي گذشته نشان مي دهد كه سازه هاي LSF ، داراي عملكرد بهتري در برابر بارهاي زلزله و طوفان نسبت به سيستم هاي ساختماني ديگر مي باشند . بدليل سبك بودن اين سيستم ساختماني ، نيروي زلزله كمتري به آن اعمال مي گردد .

 

 

 

 براي محيط زيست ( For the Sustainable Environment )

• مصالح كمتر و قابل بازيافت بودن اتلاف در هنگام ساخت ساختمان با سيستم LSF ، كمترين اتلاف در مصالح وجود دارد و در انتهاي عمر مفيد ساختمان نيز ، مصالح به كار برده شده در اين سيستم قابل بازيافت مي باشند .

• ترافيك و حمل و نقل كمتر بدليل استفاده از مصالح پيش ساخته در اين سيستم و كوتاه بودن زمان نصب آن ، ترافيك و حمل و نقل كمتري در محل ساخت پروژه ايجاد خواهد شد .

 

 

 

 

تماس با ما

 مازندران ، آمل ، خیابان امام رضا ، بلوار مطهری جنب تربیت 30

 43238056 - 011

 43249556 - 011

 info @ af-ta.com

 www.af-ta.com

Template Design:Dima Group