: ارزیابی فنی

 

 

: Best performance versus the wind loading

Lightness Steel Frames have best performance against the lateral load, especially against the wind.  The high level of hyper static degrees of these structure create a unique behavior of them look like the trusses for applying the wind loads. Based on this feature load transmission allocates in best mode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل پذیری:

این سازه بدلیل دارابودن ویژگیهای منحصربه فرد خود رفتار بسیار مطلوب و مناسبی در هنگام بروز زمین لرزه از خودنشان میدهند.مهمترین خصیصه این سازه شکل پذیری بسیار مناسب آن در هنگام وقوع زمین لرزه است.مفهوم شکل پذیری توانایی سازه برای تحمل تغییرشکل های غیرخطی و زیاد بدون کاهش قابل ملاحظه در مقاومت آن میباشد.به عبارت دیگر کلید اصلی تحمل ساختمان در برابر یک زلزله بزرگ شکل پذیری است.

 

 

 

عملکرد حرارتی :

بتن و خصوصاً بتن مسلح بیشترین میزان انتقال حرارت را در بین مصالح مورد استفاده در ساختمان سازی دارد. به منظور جلوگیری از انتقال حرارت از عایق استفاده می شود.سیستم LSF به دلیل استفاده از دو لایه عایق حــرارتی پلی استایرین که هر کدام به طور معمـول ضخامتی در حدود 6 سانتی متر دارد مشکلی از این بابت نداشته، همچنین به دلیل درزبندی و هوابندی مناسب دیوار، مقدار نفوذ هوا و تبادل حرارتی ناشی از آن نیز قابل اغماض است. در این سیستم دمای سطح داخلی به دلیل وجود لایه داخلی عایق حرارتی یکنواخت است و پل های حرارتی قابل توجهی در این سیستم وجود ندارد.

 

دو خانه مقابل با فاصله کم در همسایگی یکدیگر قراردارند: خانه سمت چپ با سیستم سنتی و خانه سمت راست با سیستمLSF ساخته شده است. قسمتهای قرمز و زرد رنگ نشان دهنده خروج حرارت و قسمتهای آبی رنگ نشان دهنده عدم خروج حرارت و عایق بودن ساختمان می باشد.

 

 

 

پیکربندی سازه های L.S.F :

سازه های سبک فولادی این امکان را به مهندسین طراح و مجری می دهند تا با بهره گیری از تنوع بالا در مصالح موجود و روش های ساخت  ، طرح های منحصر به فردی را در این حوزه خلق نمایند.  تنوع اتصالات ، بهینه سازی توزیع بار ، پوشش های مختلف دیوار و کف وسقف  سایر قابلیت های سیال این سازه ها، باعث شده تا در دهه اخیر این سازه مورد توجه ویژه ای قرار بگیرند. عملکرد مناسب این سازه ها در مقابل بارهای ثقلی و جانبی باعث شده تا جایگزین مناسبی برای مصالح موجود سنتی باشند .

 

 

اثروزن بر سازه:

کشورمان ایران بویژه مازندران با توجه به پهنه بندی خطه زمین لرزه در کشور در پهنه خطر نسبی زیاد قراردارد. در این مناطق متناسب با جرم ساختمان نیروی زلزله افزایش می یابد,از این رویکی از راه های موثرکاهش تلفات ناشی از زمین لرزه , کاهش جرم (وزن) ساختمان است.سازه L.S.F به علت داشتن جرم بسیار پایین نسبت به سایر مصالح موجودسازه ای , نیروی وارده برسازه را بشدت کاهش داده و به نوعی می توان ادعاکرد که این نوع سازه با توجه به این خاصیت خودعملکرد بسیار مناسب تری را نسبت به سایر سازه ها در هنگام زلزله دارند.

سبک سازی سازه هاامری است که در دهه اخیر توجه بسیار فراوانی بدان شده است. لزوم کاهش جرم ساختمان ونهایتاً کاهش نیرو های وارده به ساختمان , امروزه نه تنها به فرآیندهای اساسی در طراحی بدل شده بلکه به عنوان یکی از راهکارهای مناسب در بهسازی لرزه ای ساختمان ها نیز مورد توجه قرارگرفته است.درچندسال اخیر شاهد آن بوده ایم که از این سازه هادرترکیب با سایر سازه های موسوم برای کاهش جرم ساختمان استفاده شده است.

مورددیگری که میتوان در این باره بدان اشاره کرد اضافه کردن طبقات به ساختمان میباشد.در این فرآیند که معمولا یک فرآیند پیچیده ای است طراحان سازه سعی برآن دارند تاباکمترین جرم ممکن طبقات را به بنا اضافه کنند. از این رو سازه های L.S.Fبه

عنوان بهترین گزینه ی روی میز طراحان خودنمائی میکند.

 

 

 

مقایسه وزن سازهL.S.Fبا سایر سازه ها :

 

 

 

 

 

اضافه اشکوب:

به دلیل سبک بودن سازه های L.S.F، امکان ساخت اضافه طبقات بر روی ساختمان ها با کمترین تخریب و بدون نیاز به تقویت سازه امکان پذیر می باشد.

 

 

 

 

مقایسه هزینه ساخت , زمان ساخت, مصرف مصالح در سازه های L.S.F نسبت به سازه های سنتی :

 

        

 

ترکیب با سایر سیستم ساختمانی:

 

سازهای سبک فولادی این امکان را دارا هستند تا به عنوان المان های جدا کننده در سایر سیستم سازه ای بکار روند. این امر به دو منظور صرت می گیرد: 

 

1. به منظور سبک سازی سازه ها :

از این نوع سازه ها میتوان به  جایگزین مصالح جدا کننده و سنکین سنتی ، جهت سبک سازی سازه استفاده نمود. بدین منظور از ابتدا در طراحی ها مورد توجه قرار می گیرد.

 

2. بهسازی ساختمان ها :

نقص در طراحی ، اجرا و یا گاهاً تغییرات گسترده در آیین نامه ها باعث می شود تا سازه ها کارکرد مطلوب خود را نداشته باشند. از این رو استفاده از روش های بهسازی اجتناب ناپذیر است. یکی از مرسوم ترین روش های بهسازی ، کم کردن بارخای ثقلی در ساختمان است؛ که این سازه ه یکی از مناسب ترین ابزار برای رسیدن به اهداف بهسازی است.

 

 

تماس با ما

 مازندران ، آمل ، خیابان امام رضا ، بلوار مطهری جنب تربیت 30

 43238056 - 011

 43249556 - 011

 info @ af-ta.com

 www.af-ta.com

Template Design:Dima Group